Polityka prywatności

Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych
 
1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.
 
2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 
3. Zamówienie produktu wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (RODO) w celu realizacji zamówienia.
 
4. Nie wykorzystujemy danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa,
 
5. Nie sprzedajemy Państwa danych osobowych jakimkolwiek podmiotom.
 
6. Przetwarzamy Państwa dane tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne i dbamy o ich bezpieczeństwo.
 
7. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w sklepie. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://www.wykonczeni-sklep.pl oraz rozporządzeniu RODO https://www.wykonczeni-sklep.pl